Zajęcia rewalidacyjne

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Szkoła Specjalna w Pionkach zapewnia uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych. Zajęcia te rozwijają zainteresowania uczniów oraz wspierają indywidualny rozwój ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wynikami wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z uczniami indywidualnie lub w małych grupach.

Prowadzone są przez zespół specjalistów: logopedę, neurologopedę, muzykoterapeutę, oligofrenopedagoga.

Rewaidacja
1678310776770

W naszej szkole w ramach zajęć rewalidacyjnych realizowane są następujące zajęcia

Zajęcia mają charakter terapeutyczny, usprawniający, korygujący i kompensacyjny.
Polegają na:

333906608_768159764432177_3715517183448300157_n
334810047_1223859941823773_1867860793089034705_n

Prowadzone zajęcia mają na celu

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content