Integracja sensoryczna

Zajęcia z dzieckiem prowadzone są indywidualnie

Integracja sensoryczna to proces, w którym dochodzi do odbierania wrażeń płynących z ciała i środowiska. Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Nasz mózg działa prawidłowo wtedy, kiedy dostarczamy mu wiele wrażeń sensorycznych. Nasze zmysły odbierają bodźce z zewnątrz naszego ciała i z wewnątrz niego. Zmysłami zewnętrznymi są: dotyk, węch, smak, wzrok oraz słuch. Do zmysłów wewnętrznych należy zmysł przedsionkowy i proprioceptywny.

U niektórych osób mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne płynące z ciała lub otoczenia, co wpływa na pojawienie się dysfunkcji w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz zachowaniu dziecka. Mamy do czynienia wtedy z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Z-142
334904895_2617042398444132_559227149529065415_n

W naszej szkole dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania sensorycznego, mają możliwość korzystania z terapii integracji sensorycznej. Jej głównym celem jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało na nie stosowną czynnością (reakcją adaptacyjną) poprawiającą ich integrację.

Dziecku dostarczane są bodźce przedsionkowe, proprioceptywne, dotykowe, wzrokowe, słuchowe, zapachowe. Terapia rozwija ciało i umysł. Dzięki lepszej współpracy między zmysłami poprawia się koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa, orientacja w schemacie ciała, motoryka mała i duża. Terapia integracji sensorycznej rozwija również procesy poznawcze: uwagę, pamięć, spostrzegawczość, myślenie.

Zajęcia z dzieckiem prowadzone są indywidualnie w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt podwieszany, naziemny oraz w wiele pomocy edukacyjnych, które uatrakcyjniają ćwiczenia. Uczniowie, podczas kontrolowanej zabawy, uczą się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce, docierające do nich za pośrednictwem zmysłów. Podczas zajęć dzieciom dostarczane są bodźce dotykowe w formie masażu, zabaw sensoplastycznych, ścieżek sensorycznych. Podopieczni mają możliwość dotykać przedmiotów o różnych fakturach. Na zajęciach dzieci uczą się prawidłowo przetwarzać bodźce wzrokowe i słuchowe. Prowadzony jest również trening zapachowy dla osób, u których te bodźce są nieprawidłowo interpretowane. Podczas zajęć uczniowie uczą się również prawidłowo odbierać i przetwarzać informację płynące ze zmysłu przedsionkowego (równowagi) oraz zmysłu propriocepcji, czyli informacji płynących z pracy naszych mięśni. Podczas zajęć rozwijane są reakcje równoważne, koordynacja ruchowa, planowanie motoryczne. Dzieci mają możliwość wzmacniać pracę mięśni posturalnych, które wpływają na prawidłową postawę oraz napięcie mięśniowe. Rozwijana jest również motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa i ruchowa.

318021053_591541576309058_7678435075516975817_n
SI (2)

Terapia integracji sensorycznej pozwala dzieciom lepiej odnaleźć się w otaczającym ich świecie. Lepsze odbieranie i przetwarzanie bodźców sensorycznych pozwala im lepiej skoncentrować się na zajęciach edukacyjnych, dłużej skupić się na wykonaniu określonego zadania. Lepiej radzą sobie również z rozumieniem poleceń, ponieważ są w stanie odciąć się od bodźców rozpraszających. Terapia integracji sensorycznej rozwija również samodzielność dzieci oraz ich sprawczość. Podczas zajęć podopieczni mają możliwość wyciszyć się, uspokoić, odciąć od nadmiaru bodźców. Zmniejsza się ilość trudnych zachowań, które często wynikają z nadmiaru bodźców oraz przestymulowania.

Sukcesy, które dziecko ma możliwość dziecko osiągnąć, sprawiają, że wzrasta u niego poczucie własnej wartości, pewność siebie, co w konsekwencji wiąże się z lepszym funkcjonowaniem w środowisku.

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content