Szkoła Podstawowa Specjalna
z oddziałami przedszkolnymi

Zapewniamy w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia

Dla kogo?

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach kształci uczniów na I i II etapie edukacyjnym oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przyjmujemy dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Z-171
333631442_215275601171469_7178585030261613923_n

Organizacja zajęć

Nauka w szkole odbywa się w małych kilkuosobowych oddziałach. W czasie pobytu w szkole uczniowie korzystają z bezpłatnych zajęć edukacyjnych oraz specjalistycznych. Zapewniamy w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Uczniowie klas I-VIII, których niepełnosprawność kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, podobnie jak ich rówieśnicy ze szkół ogólnodostępnych, realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej szkoła zapewnia również zajęcia specjalistyczne oraz do 10 godzin zajęć rewalidacyjnych indywidualnych i grupowych.

Rodzaje zajęć specjalistycznych

IMG-1691
pedagog (3)

Metody wykorzystywane w czasie zajęć

Co zapewniamy?

Zapewniamy w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Placówka oferuje możliwość wykupienia obiadów, posiada kameralną stołówkę. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna. Uczniami placówki są dzieci pochodzące nie tylko z gminy i miasta Pionki, ale i z gmin ościennych, które zapewniają bezpłatny dowóz i opiekę nad dziećmi podczas pokonywanej trasy do i ze szkoły. W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona świetlica oraz sala doświadczania świata. Za szkołą znajduje się plac zabaw oraz siłownia na świeżym powietrzu, z której bardzo chętnie korzystają uczniowie w każdym wieku.

Z-130
Z-166

Dodatkowo?

W szkole każdy uczeń ma szanse na rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań. Wychowankowie biorą udział w konkursach szkolnych oraz odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Mogą zaprezentować się podczas organizowanych akademii oraz różnego rodzaju eventów.

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content