Świetlica szkolna

Twórcza zabawa i aktywność teatralna i okazja do zacieśniania relacji i rodzenia się nowych przyjaźni

swietlica05

Świetlica jest szczególnym miejscem w naszej szkole. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz ci, których rodzice pracują. Dostępna jest również dla wszystkich uczniów, którzy nie uczestniczą aktualnie w zajęciach lekcyjnych z różnych przyczyn m.in. zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego, a także oczekujących na dowozy. Organizacja pracy i funkcjonowanie świetlicy szkolnej jest ściśle związane z działaniami szkoły w sferze opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Świetlica jest też ważnym łącznikiem między szkołą i rodziną w wychowaniu dziecka.

Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

Do zadań świetlicy należy:

W świetlicy organizowanych jest wiele uroczystości szkolnych, podczas których uczniowie bawiąc się doskonalą umiejętności współdziałania w grupie, umacniają koleżeńskie postawy, a także kultywują tradycje. W świetlicy szkolnej uczniowie mają możliwość korzystania z magicznego dywanu, tablicy interaktywnej oraz wielu zabawek i pomocy edukacyjnych. Tu każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Czas spędzony na świetlicy to również czas na twórczą zabawę i aktywność teatralną, a przede wszystkim okazja do zacieśniania relacji i rodzenia się nowych przyjaźni. A co najważniejsze świetlica jest otwarta dla naszych uczniów przez cały dzień.

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content