Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców i Rady Szkoły

Nr konta Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy

36 9141 0005 0000 1195 2000 0010

Skład RADY RODZICÓW

Agnieszka Wrześniak
przewodniczący
Lena Szewczyk
I z-ca przewodniczącego
Mariusz Pośnik
skarbnik
Emilia Makowska
sekretarz

Komisja Skrutacyjna 2023/2024

Emilia Adamczyk
2.Iwona Mazur
Monika Marszałek

Komisja Rewizyjna 2023/2024:

1. Agnieszka Dąbrowska
2. Natalia Smagłowska
Edyta Wójcicka

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach

Skip to content