Dyrekcja szkoły

dyrektor_AS

Dyrektor Agnieszka Stępień

Polonistka, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych:

Egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego

Zainteresowania:

dyrekcja-AZ

Wicedyrektor Anna Żyła

Absolwentka Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej Edukacja Techniczno-Informatyczna oraz studiów podyplomowych

Zainteresowania:

dyrekcja-MD

Wicedyrektor Monika Dąbrowska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydziału Nauk Pedagogicznych na kierunku pedagogika specjalna oraz studiów podyplomowych.

Zainteresowania:

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content