Trening Umiejętności Społecznych

„Trening umiejętności społecznych jest jednym z ważniejszych treningów życiowych dziecka czy osoby z autyzmem. Może nawet najważniejszym(…)” [Sacha Baron Cohen]

TUS

Rozwijanie umiejętności społecznych i myślenia społecznego jest możliwe dzięki zajęciom o nazwie Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Terapia TUS może być realizowana w formie zajęć indywidualnych bądź przez pracę w grupie. Grupa powinna być starannie dobrana pod względem wieku, etapu edukacyjnego oraz potrzeb i możliwości uczestników.

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapii umożliwiającą osobom zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Owa terapia obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę.

Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych mają na celu na rozwijanie umiejętności

Cele i programy zajęć indywidualnych/grupowych Treningu umiejętności społecznych TUS są dostosowywane do potrzeb uczestnika/ów grupy.

317900781_3276539029253171_5152978273920633551_n

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content