Projekt ,,Gramy zmysłami"

W bieżącym roku szkolnym klasa 4-8B1 i klasa 1-3B3 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym „Gramy Zmysłami”, który w naszej szkole jest realizowany jako innowacja pedagogiczna przez panią Annę Gałek oraz Panią Anetę Kępczyk. Głównym celem innowacji jest kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym stymulacja sensoryczna stanowi więc bardzo ważna formę zajęć edukacyjnych. To świadome dostarczanie uczniowi różnego rodzaju bodźców zmysłowych: dotykowych, czucia głębokiego (proprioceptywnych), przedsionkowych (westybularnych), smakowych, węchowych, słuchowych i wzrokowych w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i odczuć. Umożliwiając naszym uczniom poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie, pomagamy im tworzyć globalny, wielozmysłowy, najbardziej dla nich czytelny obraz danego pojęcia.

Zadanie II
Sensoryczna matematyka

W ramach innowacji pedagogicznej "Gramy zmysłami" uczniowie klas 1-3B3 oraz 4-8B1 meldują wykonanie kolejnego zadania "Sensoryczna matematyka". Czy matematykę można lubić? Pewnie! To „królowa nauk”, jest ona wszędzie. Gdzie tylko spojrzymy – liczby, figury, bryły – i właśnie o tym były zajęcia.

Zadanie III
Sensoryczne ozdoby świąteczne

W ramach innowacji pedagogicznej "Gramy zmysłami" uczniowie klas 1-3B3 oraz 4-8B1 meldują wykonanie kolejnego zadania "Sensoryczne ozdoby świąteczne". Czas przedświąteczny w naszej szkole był bardzo radosny. Dzieci wykonały łańcuchy na choinkę, kartki świąteczne, bombki, choinki oraz świeczniki z masy solnej. Ozdoby przystroiły nasz sale lekcyjne.

Zadanie IV
Zmysł wzroku

W ramach innowacji pedagogicznej "Gramy zmysłami" uczniowie klas 1-3B3 oraz 4-8B1 meldują wykonanie kolejnego zadania "Zmysł wzroku". Zmysł wzroku to jeden z najważniejszych zmysłów człowieka, dzięki któremu odbieramy większość bodźców zewnętrznych.

Zadanie V
Własnoręcznie zrobiony Slime

Uczniowie klas 1-3B3 oraz 4-8B1 meldują wykonanie V zadania "slime/glut" w ramach Innowacji Pedagogicznej "Gramy zmysłami". Dzieci wspólnie z nauczycielami wykonali slime z naturalnych produktów. Nie zabrakło zabaw w kiślu i różnych masach plastycznych.

Zadanie VI
Sensoryczne kodowanie

Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Uczniowie z klas 1-3B3 i 4-8B1 wykonali kolejne zadanie" sensoryczne kodowanie" w ramach innowacji pedagogicznej "Gramy Zmysłami".

Zadanie VII
Smak i węch

Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Uczniowie klas 1-3B3 i 4-8B1 wykonali kolejne zadanie" smak i węch" w ramach innowacji pedagogicznej "Gramy Zmysłami".

Zadanie VIII
Ścieżka sensoryczna

Sensoryczna ścieżka

Dotknij i poczuj...

Skip to content