Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Z terapii WWRD może korzystać każde dziecko

Dla kogo?

Z terapii WWRD może korzystać każde dziecko, od momentu wykrycia nieprawidłowości, czyli nawet od pierwszych miesięcy życia, do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły.

WWR (3)
Rozwój dziecka

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego (Budynek B) w godzinach dostosowanych do możliwości rodziny. Szkoła dysponuje salami, środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia różnych terapii. Dzieci korzystają z terapii w wymiarze 2 godzin tygodniowo (8 godz. w miesiącu) w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodziny. Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz w małych grupach dzieci z podobnymi trudnościami.

Specjaliści

W zespole WWRD pracują: rehabilitanci, fizjoterapeuci, pedagodzy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (surdopedagog, pedagog specjalny) psycholodzy, logopedzi i neurologopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci ręki, terapeuci Biofeedback i metody Tomatisa. Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi z: opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, zespołami genetycznymi, zaburzeniami rozwoju mowy.

Tomatis
Rozwój dziecka

Rodzaje zajęć:

Dodatkowo

W zajęciach może uczestniczyć rodzic dziecka objętego terapią. Specjaliści na bieżąco przekazują rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu, monitorują ich przebieg oraz udzielają wsparcia.

WWR (2)

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content