Innowacja pedagogiczna ,,UCZYMY SIĘ WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI”

Innowacja pedagogiczna ,,Uczymy się wszystkimi zmysłami"

Innowacja pedagogiczna „Uczymy się wszystkimi zmysłami” polega na wprowadzeniu do terapii SI ćwiczeń funkcji poznawczych (połączeniu terapii integracji sensorycznej z terapią psychologiczną). Założeniem programu jest, aby każde ćwiczenie sensoryczne
(wynikające z potrzeb dziecka) połączone było z ćwiczeniem poznawczym. Dzięki temu, uczeń poprzez stymulację wielozmysłową i jednocześnie stymulację poznawczą będzie mógł rozwijać pamięć, uwagę, myślenie, percepcję wzrokową i słuchową oraz zasób wiedzy ogólnej.

Cele ogólne programu:
1. Rozwój procesów integracji sensorycznej
2. Rozwój procesów poznawczych
Cele szczegółowe:
1. Stymulowanie bazowych układów: dotykowego, przedsionkowego,
proprioceptywnego
2. Dostarczanie wrażeń słuchowych, wzrokowych, węchowych
3. Poprawa napięcia mięśniowego
4. Rozwój koordywacji wzrokowo-ruchowej, motoryki dużej i małej
5. Stymulowanie rozwoju mowy
6. Rozwój myślenia
7. Poprawa koncentracji uwagi
8. Rozwój pamięci wzrokowej i słuchowej
9. Wzbogacanie zasobu wiedzy ogólnej
10. Wzmacnianie własnej wartości
11. Wspieranie aktywności i samodzielności
12. Budowanie świadomości ciała
13. Kształtowanie umiejętności naśladowczych

Innowacja pedagogiczna „Uczymy się wszystkimi zmysłami” będzie trwała 6 miesięcy i będzie podlegała ewaluacji na zakończenie jej trwania.

                                                                                                                                                                               Imię i nazwisko autora innowacji:
                                                                                                                                                                                           Agnieszka Wojtuniak

                                                                                                                                                                                          (psycholog, terapeuta SI)

Skip to content