Obiady

Tygodniowe menu naszej szkoły

W roku szkolnym 2023/2024 opłata za obiad wynosi 5,40 zł. Obiady dostarcza do szkoły firma ,,Smak” z Pionek. Płatność za wyżywienie dokonujemy poprzez przelew na konto. Każdy rodzic otrzymuje fakturę z dokładnymi danymi do przelewu za ubiegły miesiąc. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub w uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może otrzymać dofinansowanie do spożywanych posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej. O dofinansowanie występują rodzice (opiekunowie) i po ewentualnym otrzymaniu Decyzji zobowiązani są przedstawić ją w sekretariacie szkoły. W przypadku obiadów płatnych, nieobecność ucznia w danym dniu należy zgłosić telefonicznie (tel. 530412530) lub osobiście najpóźniej do godz. 8.00 tego samego dnia. W sytuacji niezgłoszenia rezygnacji z żywienia w podany wyżej sposób, nie ma podstaw do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystane posiłki.

Skip to content