Ogólnopolski projekt edukacyjny
,,Kreatywne dni nietypowe"

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. „Kreatywne Dni Nietypowe”, ma na celu innowacyjne podejście do przygotowywania formy zajęć, uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, zaangażowanie uczniów we wspólne przygotowania ciekawych i nietypowych zajęć oraz zabawną formę świętowania. Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój dzieci w różnym wieku poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu kreatywności, budowaniu poczucia własnej sprawczości. Obchodząc różne nietypowe święta rozwijamy u dzieci kreatywność, ale także empatię, szacunek wobec otoczenia, uwrażliwiamy dzieci na różne potrzeby zwierząt a także wzmacniamy w nich samych poczucie własnej wartości. Dzieci mają możliwość otworzyć się na nowe możliwości wyrazu, opanowania stanów emocjonalnych poprzez kreatywne ćwiczenia, poczucie przynależności do grupy, śmiech i dobrą zabawę. W tym projekcie nauczyciel jest przewodnikiem dziecka w aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu twórczości, kreatywności. Pobudza sferę emocjonalną.

Zadanie 1.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. „Kreatywne Dni Nietypowe”, ma na celu innowacyjne podejście do przygotowywania formy zajęć, uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, zaangażowanie uczniów we wspólne przygotowania ciekawych i nietypowych zajęć oraz zabawną formę świętowania. Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój dzieci w różnym wieku poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu kreatywności, budowaniu poczucia własnej sprawczości. Obchodząc różne nietypowe święta rozwijamy
u dzieci kreatywność, ale także empatię, szacunek wobec otoczenia, uwrażliwiamy dzieci na różne potrzeby zwierząt a także wzmacniamy w nich samych poczucie własnej wartości.
Uczniowie klas 5B1, 7B1 i 8B1 meldują wykonanie zadań z I modułu.
Skip to content