Oddział Przedszkolny Specjalny

Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

Dla kogo?

Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu, lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 9 roku życia realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole
Przedszkole

Organizacja zajęć?

Czas zajęć przedszkolnych trwa od godziny 8.00 do godziny 13.00, zgodnie z realizacją podstawy programowej przedszkola. Mając na uwadze prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz edukacyjny nasi podopieczni mają zapewniony czas przeznaczony zarówno na zabawę organizowaną jak i swobodną, przy niewielkim udziale nauczyciela, a także zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Dzieci spędzają również czas na zabawach w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw, obserwacjach przyrodniczych, ogrodniczych i pracach gospodarczych.

Rodzaje zajęć specjalistycznych

Przedszkole
Przedszkole

Metody wykorzystywane w czasie zajęć

Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju, korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod

Co zapewniamy?

Placówka oferuje możliwość wykupienia obiadów, posiada kameralną stołówkę. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna. Uczniami placówki są dzieci pochodzące nie tylko z gminy i miasta Pionki, ale i z gmin ościennych, które zapewniają bezpłatny dowóz i opiekę nad dziećmi podczas pokonywanej trasy do i ze szkoły. W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona świetlica oraz sala doświadczania świata. Za szkołą znajduje się plac zabaw oraz siłownia na świeżym powietrzu, z której bardzo chętnie korzystają uczniowie w każdym wieku.

Przedszkole
ops06

Dodatkowo?

W szkole każde dziecko ma szanse na rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań. Wychowankowie biorą udział w konkursach szkolnych oraz odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Mogą zaprezentować się podczas organizowanych akademii oraz różnego rodzaju eventów. Ponadto przedszkole bierze udział w ogólnopolskich akcjach m.in. „Mądra szkoła czyta dzieciom”; „Czyściochowe przedszkole”; „Mamo, tato wolę wodę”.

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content