Historia

Początki Szkoły Specjalnej

Chcę Was dzisiaj zabrać w podróż do niezwykłego miejsca

Szanowni Państwo

Chcę Was dzisiaj zabrać w podróż do niezwykłego miejsca, jakim jest Szkoła Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach. To miejsce tworzą wyjątkowi ludzie, których łączy jedna, wspólna cecha – miłość do dzieci niepełnosprawnych oraz chęć pomagania im z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi i metod terapeutycznych.

Nasza Szkoła powstała w 2013 roku w niewielkim budynku przy ulicy Parkowej 5 w Pionkach. Swoją działalność rozpoczynaliśmy od jednego ucznia, Marcela, który obecnie jest naszym absolwentem. Od początku powstawania Szkoły wiedziałam, jaki jest mój cel. Chciałam stworzyć miejsce, w którym każde dziecko z niepełnosprawnością będzie czuło się bezpiecznie. Zależało mi na tym, by edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmowała wszystkie etapy – od Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, przez Szkołę Podstawową Specjalną z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami rewalidacyjno - wychowawczymi, aż po Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy i Szkołę Branżową I stopnia Specjalną. Dzięki takiej organizacji procesu kształcenia i terapii dziecko nie doświadcza stresu związanego ze zmianą placówki. Z kolei nauczyciele i terapeuci widzą postępy każdego ucznia, mogą zaplanować dla niego skuteczną, długofalową terapię i błyskawicznie korygować ją, gdyby zaistniała taka konieczność.

Nasza Szkoła powstała w 2013 roku w niewielkim budynku przy ulicy Parkowej 5 w Pionkach. Swoją działalność rozpoczynaliśmy od jednego ucznia
Aby takie miejsce mogło powstać, musiałam stworzyć zespół. Przez lata udało mi się pozyskać do współpracy znakomitych ludzi

Aby takie miejsce mogło powstać, musiałam stworzyć zespół. Przez lata udało mi się pozyskać do współpracy znakomitych ludzi: oligofrenopedagogów, logopedów i neurologopedów, terapeutów ruchu, terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, pedagogów, surdopedagogów, świetnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Każdego dnia razem tworzymy naszą Szkołę, doskonalimy się zawodowo, by stawała się coraz lepsza. Nasi nauczyciele to osoby pełne pasji, zaangażowane, ambitne, empatyczne i wrażliwe. Tylko połączenie takich cech osobowości gwarantuje właściwy przebieg procesu edukacyjnego i terapeutycznego. Zapewnia dzieciom niepełnosprawnym naukę i usprawnianie na najwyższym poziomie, daje im poczucie bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji.

W naszej działalności priorytetem jest odpowiedzialność. To niezwykle istotne szczególnie wtedy, gdy na efekty prowadzonej terapii trzeba poczekać nieco dłużej. Aby działania podejmowane wobec dziecka były skuteczne, współpracujemy z wieloma instytucjami i osobami: Panią Katarzyną Pęczak - psychoterapeutką oraz trenerem umiejętności miękkich, która dokonuje superwizji placówek edukacyjnych dla osób w spektrum autyzmu, Panią dr Magdaleną Grycman, która wprowadziła nas w tajniki komunikacji alternatywnej, odbywamy wizyty studyjne w szkołach pracujących najnowszymi metodami terapeutycznymi – w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy „Nie z tej bajki” działającej w Warszawie.

W naszej działalności priorytetem jest odpowiedzialność. To niezwykle istotne szczególnie wtedy, gdy na efekty prowadzonej terapii trzeba poczekać nieco dłużej
Nasze starania doceniają rodzice uczniów, którzy od pierwszych chwil pojawienia się w szkole mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

Nasze starania doceniają rodzice uczniów, którzy od pierwszych chwil pojawienia się w szkole mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Organizujemy dla rodziców warsztaty, konsultacje indywidualne, a także grupy wsparcia. Wspólnie wypracowujemy strategie działania w stosunku do każdego ucznia, podejmujemy różnorodne formy pracy, by rodzicom jak najbardziej ułatwić sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Jesteśmy dumni, że rodzice naszych uczniów obdarzają nas zaufaniem, powierzając nam to, co najcenniejsze – swoje dzieci.

Nasza praca to codzienne pochylanie się nad każdym dzieckiem. Zawsze, bowiem pamiętamy, że „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

Agnieszka Stępień
dyrektor Zespołu Szkół
im. J. Śniadeckiego w Pionkach.

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content