O szkole

Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dla kogo jesteśmy przeznaczeni?

Szkoły Specjalne przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajmuje się edukacją i terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Opieką obejmujemy dzieci posiadające orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach szkoły funkcjonują

Co nas wyróżnia?

Oferujmy naszym uczniom

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content