Psycholog

Podstawowym celem jest wspieranie rozwoju dziecka

psycholog3

Podstawowym celem pracy psychologa jest wspieranie rozwoju dziecka oraz optymalizacja funkcjonowania jego i rodziny. Prowadzone w naszej placówce zajęcia adresowane są do dzieci z:

Gabinet psychologiczny jest bezpiecznym, przyjaznym miejscem, z bogatym zasobem pomocy terapeutycznych. Stosowane techniki i metody pracy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

W zależności od potrzeb dziecka oferujemy:

Indywidualne zajęcia terapeutyczne - ocena mocnych i słabszych sfer rozwoju, określenie potrzeb rozwojowych, sesje ćwiczeń wraz z zadaniami domowymi wspierającymi rozwój w zakresie:

Indywidualne konsultacje z rodzicami - pomoc w zakresie zgłaszanych potrzeb, współpraca z innymi placówkami wspierającymi rodzinę (na wniosek rodzica).

Psychoedukacja – ukierunkowana na nabywanie przez rodziców wiedzy i umiejętności przydatnych w wspieraniu rozwoju dziecka, podnoszenie kompetencji do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe, mające na celu wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalno-motywacyjnego dzieci.

psycholog02
psycholog03
psycholog04

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content