Metoda Tomatisa

Metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej

Metoda Tomatisa, zwana także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej, to terapia wspomagająca, która ma na celu wzmacnianie umiejętności świadomego i aktywnego słuchania, czym przyczynia się do poprawy koncentracji i uwagi słuchowej, uczenia się, rozwijania zdolności językowych i komunikacyjnych, pobudza kreatywność i wpływa pozytywnie na zachowania społeczne.

Trening słuchowy pomaga przy kłopotach z koncentracją, w zaburzeniach mowy, dysleksji, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniach emocji i zachowania.

Terapia polega na słuchaniu dźwięków przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. Urządzenie to ćwiczy ucho, by to mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia stymulują centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości.

Trening poprzedza test uwagi i lateralizacji słuchowej na sprzęcie diagnostycznym – audiometrze. Następnie w zależności od wyniku testu układany jest indywidualny program stymulacji słuchowej i na jego podstawie wykonywane są sesje terapeutyczne.

Podczas nich dziecko słucha materiału muzycznego oraz pracuje z głosem. Korzysta ze specjalistycznych słuchawek powietrzno-kostnych i przez czas trwania sesji miło spędza czas, relaksuje się, a w tym czasie jego ucho „pracuje”.

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content