Logopeda

Logopeda kształtuje, doskonali mowę i umiejętności komunikowania się dziecka

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla wszystkich dzieci, u których została zdiagnozowana wada wymowy lub obserwuje się opóźniony rozwój mowy. Przygotowujemy też naszych uczestników do podjęcia nauki szkolnej, a więc stymulujemy funkcje prymarne, które wpływają na nabywanie umiejętności szkolnych i pozwalają na lepszy start w kolejnym etapie edukacyjnym.

logopeda04
logopeda03

Logopeda kształtuje, doskonali mowę i umiejętności komunikowania się dziecka poprzez różne zabawy stymulujące rozwój mowy, ćwiczenia usprawniające pracę aparatu mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, słuchowe, prozodii wypowiedzi, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczenia rozwijające i bogacące zasób słów w słowniku biernym i czynnym, ćwiczenia zwiększające spontaniczną aktywność słowną, rozwijające umiejętność wypowiadania się zdaniami, ćwiczenia usprawniające poprawność gramatyczną wypowiedzi słownych. Logopeda zajmuje się problemami: z komunikacją, wadami wymowy, z pisaniem, z czytaniem, z dysleksją, z zaburzeniami głosu, problemami gramatycznymi, fonetycznymi, leksykalnymi. Logopeda daje wskazówki rodzicom, jak pracować z dzieckiem.

W terapii logopedycznej wykorzystywane są metody:

home
logopeda (3)

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content