Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju uczniów

Dla kogo?

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat. Organizuje się je na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodzica.

Oddział rewalidacyjno-wychowawczy
Oddział rewalidacyjno-wychowawczy

Główne cele

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju uczniów, poszerzanie zainteresowań otoczeniem, uzyskanie niezależności w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnictwo w zajęciach stwarzania osobie niepełnosprawnej intelektualnie możliwości obcowania z rówieśnikami, poznawania nowego środowiska, nabywania nowych doświadczeń i umiejętności, stosownie do swoich możliwości pscychofizycznych.

Rodzaje zajęć specjalistycznych

Swoje ograniczenia uczniowie pokonują poprzez różne formy aktywności, wszelką aktywność muzyczną, ruchową , kontakt ze sztuką, komunikacyjne, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych: komputerów, komunikatorów, tabletów i wysoko wykwalifikowanej kadry, systematycznie podnoszącej kwalifikacje i szukających innowacyjnych rozwiązań.

IMG_0959 (1)
IMG_2676 (1)

Co zapewniamy?

Placówka oferuje możliwość wykupienia obiadów, posiada kameralną stołówkę. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna. Uczniami placówki są dzieci pochodzące nie tylko z gminy i miasta Pionki, ale i z gmin ościennych, które zapewniają bezpłatny dowóz i opiekę nad dziećmi podczas pokonywanej trasy do i ze szkoły. W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona świetlica oraz sala doświadczania świata. Za szkołą znajduje się plac zabaw oraz siłownia na świeżym powietrzu , z której bardzo chętnie korzystają uczniowie w każdym wieku.

Dodatkowo?

W szkole każdy uczeń ma szanse na rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań. Wychowankowie biorą udział w konkursach szkolnych oraz odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Mogą zaprezentować się podczas organizowanych akademii oraz różnego rodzaju eventów.

IMG_1487

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content