Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna

Zajęcia praktyczne dla zawodu cukiernik i kucharz.

Dla kogo?

Dla kogo? W Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Pionkach młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową, odbywa trzyletni cykl kształcenia w zawodach kucharz i cukiernik. Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna kształci uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Z-118
Z-110

Organizacja zajęć

Zajęcia praktyczne dla zawodów odbywają się małych grupach w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły, gdzie każdy uczeń pracuje na miarę swoich możliwości i w swoim tempie. Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami co umożliwia uczniom rzeczywisty kontakt z zawodem oraz zapoznanie się z nowymi trendami w branży. Nauka w szkole umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie cukiernik (SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych) i kucharz (HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań) . Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów. Uczniowie zdają więc egzamin w znanym im środowisku.

Rodzaje zajęć specjalistycznych

1678792405396
IMG_1230

Kucharz

Podczas nauki realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe W trakcie przygotowania do zdobycia kwalifikacji HGT.02. nauczysz się między innymi: sporządzania potraw i napojów dekorowania potraw obliczania wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw planowania zakupów planowania i sporządzania karty menu posługiwania się językiem obcym współpracy w zespole.

Cukiernik

1678309537873
0D0A3092 (1)

Co zapewniamy?

Placówka oferuje możliwość wykupienia obiadów, posiada kameralną stołówkę. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna. Uczniami placówki są dzieci pochodzące nie tylko z gminy i miasta Pionki, ale i z gmin ościennych, które zapewniają bezpłatny dowóz i opiekę nad dziećmi podczas pokonywanej trasy do i ze szkoły. W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona świetlica oraz sala doświadczania świata. Za szkołą znajduje się plac zabaw oraz siłownia na świeżym powietrzu, z której bardzo chętnie korzystają uczniowie w każdym wieku

Dodatkowo?

W szkole każdy uczeń ma szansę na rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań. Wychowankowie biorą udział w konkursach szkolnych oraz odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Mogą zaprezentować się podczas organizowanych akademii oraz różnego rodzaju eventów.

Z-119

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content