Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Celem jest efektywne przygotowanie do dorosłości

Dla kogo?

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy kształci uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia. Młodzież może uczęszczać do szkoły do 24 roku życia.

Z-120
Z-116

Główne cele

Celem edukacji uczniów jest efektywne przygotowanie do dorosłości, poszerzenie już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie w przyszłości.
W czasie zajęć uczniowie poznają podstawowe pojęcia z zakresu gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, ceramiki, pamiątkarstwa. Mają opanować podstawowe czynności niezbędne podczas prac praktycznych.

Realizowane przedmioty

336190010_692649465944808_2710615001872400258_n
307265713_520030370126846_5567354223025017290_n

Rodzaje zajęć specjalistycznych

Co zapewniamy?

Placówka oferuje możliwość wykupienia obiadów, posiada kameralną stołówkę. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna. Uczniami placówki są dzieci pochodzące nie tylko z gminy i miasta Pionki, ale i z gmin ościennych, które zapewniają bezpłatny dowóz i opiekę nad dziećmi podczas pokonywanej trasy do i ze szkoły. W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona świetlica oraz sala doświadczania świata. Za szkołą znajduje się plac zabaw oraz siłownia na świeżym powietrzu, z której bardzo chętnie korzystają uczniowie w każdym wieku.

Z-114
2

Dodatkowo?

W szkole każdy uczeń ma szanse na rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań. Wychowankowie biorą udział w konkursach szkolnych oraz odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Mogą zaprezentować się podczas organizowanych akademii oraz różnego rodzaju eventów.

Najlepsza przyszłość dla Twojego dziecka

Ponieważ Twoje dziecko zasługuje na najlepsze warunki i nowe możliwości, zapisz go do naszej szkoły.

Skip to content