LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała  wsparcie finansowe w wysokości 30 000 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Pozyskane środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu opracowanego przez MEiN. 

Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

  • drukarka 3D z akcesoriami, 
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Szkoła, decydując o wyborze wyposażenia dodatkowego, brała pod uwagę potrzeby placówki  i zakupiła sprzęt do pracowni gastronomicznej (miesiarka do ciasta, sokowirówka, frytownica, mikrofala, patelnia do naleśników, zastawa stołowa, sztućce deski i inny drobny sprzęt gastronomiczny). 

Wyposażenie „Laboratoriów Przyszłości” będzie wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań oraz w przygotowaniach do konkursów przez całą społeczność szkolną.

 

Zapraszamy do śledzenia efektów naszej pracy w mediach społecznościowych.  

 

Rok szkolny 2023/2024

Wrzesień

Klasy 1-3 w ramach Laboratorium przyszłości wykorzystały aparat fotograficzny na lekcji z edukacji przyrodniczej. Celem zajęć było poznanie i utrwalenie zasad ruchu drogowego. Podczas ciekawej gry edukacyjnej uczniowie doskonalili umiejętność rozpoznawania znaków drogowych. 

Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #LaboratoriaPrzyszłości

Październik

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 4 A5 na lekcji przyrody uczyli się określać kierunki geograficzne. W przyszkolnym parku poznawali tajniki pracy przyrodnika, zasadę działania kompasu, orientowanie mapy, wyznaczanie kierunków głównych przy pomocy gnomonu oraz na podstawie obserwacji przyrody np. mchu na drzewach, gałęzi samotnie rosnącego drzewa czy mrowiska. Swoją pracę dokumentowali przy użyciu sprzętu zakupionego przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości.


@LaboratoriaPrzyszlosci #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas 2B i 3B poznawali wieloma zmysłami owoce z jesiennego sadu. Poznali smak, zapach oraz wygląd jabłek, gruszek, śliwek oraz winogrona. Na koniec zajęć wspólnie wykonali pyszny sok owocowy, gdzie został wykorzystany sprzęt z projektu Laboratorium Przyszłości. Było PYSZNIE !!!!!

Listopad

W piątek w naszych klasach 6/7B2 i 5/7/8B3 królował aromat herbaty z dodatkiem pomarańczy, cytryny, goździków. A wszystko to za sprawą Dnia Herbaty. Podczas robienia zdjęć wykorzystaliśmy sprzęt (aparat fotograficzny) z Laboratorium Przyszłości.
Skip to content