Jubileusz 10-lecia
i Otwarcie wyremontowanego budynku szkoły

Jubileusz 10 – lecia szkół specjalnych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach oraz otwarcie wyremontowanego budynku placówki to piękna okazja do podsumowań, ale jednocześnie do spojrzenia przyszłość.
3 kwietnia 2024 roku zapisze się na długo w historii szkoły. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Barbary w Pionkach koncelebrowaną przez ks. kanonika Roberta Kowalskiego. Wygłosił on homilię, w której podkreślił znaczenie edukacji w życiu dzieci i młodych ludzi, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odniósł się także do jubileuszu szkoły i przekazywanych przez nią od dziesięciu lat wartości. Ksiądz proboszcz podziękował nauczycielom za pracę, trud włożony w wychowanie dzieci, który ma sens, ponieważ – jak stwierdził – ,,miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi słabych”.
Cześć oficjalna i artystyczna obchodów odbyły się w budynku MOK przy ulicy Zakładowej w Pionkach.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Uświetnili ją swoją obecnością dostojni goście:
1. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Marek Suski;
2. Starosta Radomski Waldemar Trelka;
3. Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomiu p. Dariusz Leśkiewicz;
4. Wiceburmistrz Miasta Pionki p. Kamila Kaczorowska;
5. Kierownik Wydziału Edukacji w Pionkach p. Magdalena Mucha
oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat radomski, dyrektorzy pionkowskich oraz gminnych przedszkoli, szkół podstawowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji, dyrektorzy i naczelnicy oraz osoby reprezentujące służby mundurowe współpracujące ze szkołą, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, byli i obecni nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły.
Następnie głos zabrał Pan Starosta Waldemar Trelka. W swoim przemówieniu przedstawił racjonalne argumenty, które zadecydowały o powstaniu szkół specjalnych oraz o modernizacji głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Remont szkoły pochłonął ponad 14 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów to środki własne organu prowadzącego. Placówka została dostosowana do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dziś to absolutny top szkół tego typu w regionie. Starosta gratulował pracownikom placówki osiąganych sukcesów, a dzieciom świetnych warunków do edukacji i terapii.
Pani dyrektor Agnieszka Stępień w swoim przemówieniu przedstawiła historię szkół specjalnych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego. Następnie podziękowała Panu Staroście i Zarządowi Powiatu Radomskiego za zaufanie i przychylność, dzięki którym możliwa była tak duża inwestycja. Budynek na Parkowej w Pionkach zyskał nowoczesne, dostosowane do możliwości uczniów nowe wnętrze, przestronne sale dydaktyczne i gabinety terapeutyczne. Wybudowano także windę. Pani dyrektor podkreśliła, że to szkoła jedyna w swoim rodzaju, także ze względu na atmosferę i zaangażowanie nauczycieli i rodziców.
Podczas Jubileuszu nie zabrakło prezentów, które na ręce p. dyrektor Agnieszki Stępień złożyli przedstawiciele zaproszonych gości. W swoich wystąpieniach wyrażali oni uznanie i gratulowali zrealizowanej inwestycji oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli.
W części artystycznej przygotowanej przez uczniów i nauczycieli, młodzi artyści dali wspaniały popis swoich umiejętności: recytatorskich, tanecznych i wokalnych. Nie zabrakło też prezentacji multimedialnej na temat historii placówki, etapów remontu budynku szkoły oraz projektów i innowacji realizowanych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach.
Dalsza część uroczystości odbyła się już w nowym, wyremontowanym budynku przy ulicy Parkowej 4.
Przed wejściem do budynku szkoły zaproszeni goście dokonali jego otwarcia. Balony symbolizujące 10 lat historii szkół specjalnych, odcinali kolejno zaproszeni goście i członkowie szkolnej społeczności: p. poseł Marek Suski, p. Starosta Waldemar Trelka, członek Zarządu p. Zbigniew Dziubasik, radny p. Marek Janeczek, ksiądz proboszcz Robert Kowalski, wicedyrektor Anna Żyła, wicedyrektor Monika Dąbrowska, pani Agnieszka Wrześniak – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Kornelia Amanowicz, przedstawicielka uczniów szkoły. Ceremonialnego aktu otwarcia Szkoły poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali p. dyrektor Agnieszka Stępień oraz dyrektor Wydziału Edukacji p. Dariusz Leśkiewicz.
Ksiądz proboszcz Robert Kowalski poświęcił odnowiony budynek szkoły. Następnie pan Starosta i pani Dyrektor odsłonili nowe logo szkoły oraz motto – sentencję Jana Pawła II: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.
Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli się wpisać do księgi pamiątkowej i otrzymali upominek – torebkę z logo szkoły z biuletynem informacyjnym, opiekuńczym aniołkiem oraz pysznymi ciasteczkami przygotowanymi przez naszych cukierników.
Następnie pani Dyrektor zaprosiła gości na jubileuszowy tort ozdobiony nowym logo, który osłodził świętowanie.
W dalszej kolejności wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania wyremontowanego budynku. Zwiedzający byli pod wrażeniem nowoczesnych, przestronnych pomieszczeń, specjalistycznego wyposażenia gabinetów terapeutycznych oraz pomocy dydaktycznych. Duże zainteresowanie wzbudziły nowe metody – Tomatis, Biofeedback oraz musicon i eye-tracker.
Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń edukacyjna w nowym budynku szkoły zapewni uczniom i nauczycielom odpowiednie warunki do nauki, rozwoju i osiągania celów edukacyjnych.
Dziękujemy wszystkim za obecność podczas tak ważnego dla nas święta.
Skip to content