Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Warszawy

W dniu 30 listopada 2023r. uczniowie mieli okazję skorzystać z wycieczki z  projektu  “My też zwiedzamy (z PTTK)” w ramach programu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa – upowszechnianie turystyki osób starczych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystyce z osobami ze szczególnymi potrzebami finansowanego w 2023 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki aktywnej w Polsce przez grupy społeczne podlegające potencjalnemu wykluczeniu, które może dotyczyć w szczególności osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (osób ze szczególnymi potrzebami). Powyższe działania będą mieć na celu wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze turystyki. 

Miejscem wycieczki była Warszawa. Uczniowie udali się do Centrum Nauki Kopernik, zwiedzili Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz obejrzeli z bliska Lotnisko im. Fryderyka Chopina. Międzyczasie wszyscy zjedliśmy obiad w restauracji „Videlec” w Warszawie.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie panu Piotrowi Zgodzie – prezesowi PTTK oddział Łucznik w Radomiu.

Skip to content