Szkolene kadry ,,POMAGAM! WIEM JAK!"

Nauczyciele oraz terapeuci naszej szkoły uczestniczyli w II części szkolenia zorganizowanego w ramach Projektu „POMAGAM!WIEM JAK!” – programu szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem szkolenie na temat „Zachowania niepożądane u dzieci” poprowadziła Pani Joanna Mikołajczyk – psycholog,analityk behawioralny, BCBA, która uczyła nas praktycznych sposobów zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań. Udział w szkoleniu wzbogacił nas o nowe umiejętności w pracy z naszymi uczniami.

Skip to content