Ogólnopolski projekt ,,MŁODE GŁOWY"

Nasza Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie projekcie „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.
Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy), gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników.
W naszej szkole przebadani zostaną wybrani uczniowie szkoły podstawowej klasy 4-8, szkoły przysposabiającej do pracy oraz uczniowie szkoły branżowej. Badanie odbywa się w formie internetowej ankiety, jest w pełni anonimowe, uczniowie mogą czuć się bezpieczni, ich odpowiedzi nie można w żaden sposób powiązać z konkretną osobą.
Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości polskiej młodzieży” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W ramach projektu nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w I Kongresie Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo „Zdrowa Szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli”.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.mlodeglowy.pl

Skip to content