Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Prawa dziecka określają dokumenty prawne, m. in. Konwencja Praw Dziecka, która została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 r. Dokument określa prawa dziecka i tworzy niezbędne warunki do  jego prawidłowego rozwoju. W Polsce obowiązuje od 1991r. Konwencja Praw Dziecka podkreśla prawo dziecka do: życia i tożsamości, wychowania w rodzinie, wyrażania własnych poglądów, prywatności, odpoczynku, ochrony przed przemocą, godziwych warunków socjalnych, edukacji, informacji, ochrony w procesie karnym, znajomości swoich praw i powoływania się na nie. Konwencja o prawach dziecka podkreśla dobro dziecka jako cel najwyższy. My również przypominamy o PRAWACH DZIECKA.

Skip to content