Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

W dniach 11-18.05.2023 r. w naszej szkole odbył się cykl zajęć, których tematem było bezpieczeństwo🚸🚳⛔🚦 uczniów. Na zajęciach, uczniowie poznawali znaki drogowe⛔🚳🚸, sygnalizację świetlną🚦, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas podróży na drodze, uczyli się zachowań podczas przechodzenia przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych. 🚹
W dniu 19.05.2023 r. zostało zorganizowane spotkanie z Przedstawicielem Komisariatu Policji👮🚓 w Pionkach , który omówił zasady pierwszej pomocy🚑, zasady zachowania wobec nieznajomych osób, omówił pracę i obowiązki policjanta, przypomniał uczniom o telefonach alarmowych☎️, omówił zasady ruchu drogowego oraz przypomniał uczniom o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą🏊🏝. Dodatkowo przygotował kilka niespodzianek, którymi uczniowie byli bardzo zaciekawieni.
Skip to content