#Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 000 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pozyskane środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu opracowanego przez MEiN. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą: drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Szkoła, decydując o wyborze wyposażenia dodatkowego, brała pod uwagę potrzeby placówki i zakupiła sprzęt do pracowni gastronomicznej (miesiarka do ciasta, sokowirówka, frytownica, mikrofala, patelnia do naleśników, zastawa stołowa, sztućce deski i inny drobny sprzęt gastronomiczny). Wyposażenie „Laboratoriów Przyszłości” będzie wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań oraz w przygotowaniach do konkursów przez całą społeczność szkolną. Zapraszamy do śledzenia efektów naszej pracy w mediach społecznościowych.

Skip to content