Innowacja pedagogiczna ,,Będziemy rozmawiać"

Każdy z nas powinien wiedzieć, że KOMUNIKACJA JEST PRAWEM, A NIE PRZYWILEJEM. Z tego względu w klasach 1-3B1 i 1-3B2 w bieżącym roku szkolnym realizowana jest innowacja pedagogiczna wdrażająca do komunikacji z zastosowaniem AAC „Będziemy rozmawiać. Głównym celem innowacji jest rozbudzanie potrzeb komunikacyjnych oraz wyrażanie potrzeb za pomocą symboli PCS naszych uczniów. Autorkami programu są pani Izabela Jasek oraz Justyna Luty, które codziennie pracując ze swoimi uczniami dają im szanse wyrażać swoje myśli, uczucia oraz podejmować samodzielne decyzje. Innowacja „Będziemy rozmawiać” powstała z pasji wspartej doświadczeniem nauczycieli, przede wszystkim po to, by ubogacić ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów ze złożoną niepełnosprawnością oraz umożliwić im samodzielne aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja innowacji zakłada pełną i wieloprofilową indywidualizację potrzeb ucznia w celu rozwoju jego kompetencji komunikacyjnych, osobistych i społecznych. Zdobyte umiejętności w znacznej mierze ułatwią mu w miarę samodzielne, wartościowe i godne funkcjonowanie, w maksymalnej integracji z innymi członkami najbliższego otoczenia.

Zakupy w sklepie i wykonanie owocowej sałatki:)

Jesienne warsztaty
,,Kapryśna pogoda"

Zimowe zabawy AAC-owe

Konkurs recytatorski

,,Majowa łąka"

Wiosenne słoneczko wprawia każdego w pozytywny nastrój i daje dużo energii do działania. W ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej ,,Będziemy rozmawiać” zorganizowano kolejne warsztaty tematyczne ,,Mieszkańcy majowej łąki”. Tym razem na łonie natury uczniowie mieli możliwość utrwalać zdobytą wiedze w praktyce poszukując najmniejszych mieszkańców łąki, poznawać nowe rośliny i owady. Przy użyciu przygotowanych tablic tematycznych, tabletów z oprogramowaniem CoughDrop każdy uczeń mógł samodzielnie wypowiedzieć się, odpowiadać na pytania oraz czynnie uczestniczyć we wszystkich proponowanych aktywnościach. Uwielbiamy takie ,,lekcje w terenie”.

Kupujemy pyszne lody!

Podsumowanie innowacji w roku szkolnym 2022/2023

Skip to content