Czytanie utworów Brzechwy

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uczniowie klas 1-3 poznali twórczość autora klasyki literatury dziecięcej, poety Jana Brzechwy.                                                      

 

W czasie lekcji dzieci wysłuchały wiele ciekawych i wesołych tekstów pisarza: ,,Kaczka  dziwaczka”, ,,Hipopotam”, ,,Pomidor”,
,,Żaba”, ,,Ślimak”. Uczniowie kształcili  umiejętność  słuchania ze zrozumieniem wierszy czytanych przez nauczycieli, wdrażali się        do systematycznego czytelnictwa, rozbudzali zainteresowania czytelnicze, a dzięki obcowaniu z poezją Jana Brzechwy mogli pozwolić sobie na wyrazisty sposób wyrażania uczuć, przeżyć, myśli, czyli wyzwalanie emocji literackich.

 Bohaterowie utworów Brzechwy budują specyficzny kontakt dziecka z otaczającą je rzeczywistością w formie zabawy. Czytelnik poznaje kolejnych bohaterów: Kłamczuchę, Samochwałę i angażuje się emocjonalnie. Czuje się wśród nich bezpiecznie i traktuje
ich jak rówieśników. Całkiem naturalnie też przyjmuje z poczuciem humoru przekazywane przez poetę mądrości.
Utwory Brzechwy przeniosły młodych ludzi w wesoły, kolorowy i pełen fantastycznych postaci świat. Te teksty bawią, ale też uczą nasze dzieci wielu pozytywnych zachowań i wartości. Na ich przykładzie bez trudu uczniowie odczytali płynące z nich morały, bez problemu rozumieli ich sens. Na koniec zajęć dzieci wykonały ilustracje do poznanych utworów. Były one  barwne, a niekiedy symboliczne. 

Kontakt z książką daje możliwość poznawania świata, a przede wszystkim pomaga młodym ludziom w zrozumieniu uniwersalnych
i jednocześnie potrzebnych wartości takich jak: dobro, prawda, miłość i  przyjaźń.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Skip to content